Friday, November 13, 2015

Larawan #1 Bagong UMAGA


Ang bukang liwayway ay hudyat ng simula...
Bagong umaga, bagong karanasan, bagong kwento...
Gaya ng isang librong nasa unang pahina - di mo alam ang nilalaman
isang hiwaga, misteryo at kapanapanabik.
Ang lahat ng bagay ay may pinagmulan.
Ngunit minsan, hindi dapat natin ang pinagmulan.
Ang dapat tukuyin ay ang laban na pagdaraanan o pinagdaanan..
Ang sakit at hinagpis na pinagdanan..
Ang lahat ng memorya't karanasan na naimbak sa puso't isipan..
Dahil ang lahat ng ito ang magatatakda
ng resulta't katapusan

No comments:

Post a Comment